Informácie k diplomu Mondo International Academy

Mondo International Academy

Informácie k diplomu

Informácie k diplomu

Na zahraničných inštitúciach je základným predpokladom na to, aby  sa každý študent mohol so svojím získaným titulom prezentovať v domovskej krajine. Preto sme sa od začiatku usilovali získať vlastnú akreditáciu, ktorá úrovňou a kvalitou zodpovedá najvyšším štandardom.

Od januára 2021 Mondo International Academy sa stalo držiteľom vlastných akreditácií ATHE – World Training and Higher Education a WCI – World Certification Institute

Okrem uvedených akreditácií sme sa stali členom akreditačnej rady ACBSP – Accreditation Council for Business Schools and Programs a podstupujeme akreditačný proces najvyššej Medzinárodnej úrovne založené na Baldridge Education Criteria for Performance Excellence. ACBSP je uznanou inštitúciou CHEACouncil for Higher Education Accreditation.

 

Študenti získajú diplom nie certifikát.

Každý študent obdrží k diplomu aj „Diploma Supplement“ (Dodatok k diplomu), ktorý potvrdzuje doterajšie akademické výsledky a nadobudnutý stupeň vzdelania podľa EQF – European Qualification Framework.

Diplom a dalšie prisluchajúce dokumenty sú vystavené  v anglickom jazyku

Dalej študent obdrží:

  • TREAF – Thesis/research essay assessment form – komplexné hodnotenie študenta a obhajob. 
  • CRF – Summary list of study obligations – vysvedčenie v anglickom jazyku.

Našim cieľom je, neustále zvyšovať štandard poskytovaných programov a stým spojené kvalifikačné výstupy, a to z dôvodu, aby sa naši absolventi lepšie uplatnili na pracovnom trhu, alebo dosahovali vyšší podiel trhu a znásobovali svoje zisky v podnikaní. 

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Partneri
ANOBS, Mondo International Academy, MPH, MA, BSc., MBA, LL.M., DBA, Studium, Gesundheitswesen, Recht, International Business, Management, Wirtschaft, Diplom, Studien, Unternehmensführung, Wirtschaft, Management, Logistik, MA, Internationaler Handel, Zoll, Logistik, Studenten, Studium, Studiengang, Strategisches Management, Planung, Prozess, Analyse, Umsetzung, Unternehmensvision, Disziplin, Gesundheitswesen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie, BSc. Bachelor Studiengang, Gesundheitspolitik, Unternehmertum, Marketing, Management, Logistik, Transport, Weltwirtschaft, Business, MPH, MA, DBA, Grundlagen des Managements, Medizinische Prozesse, Grundlagen des Gesundheitswesens, Pflegerische Prozesse, Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens, Betriebswirtschaftslehre, Gesundheitsökonomie, Public Health, BSc., BSc. Business Management, Unternehmensführung, Marketing, Rechnungswesen, Unternehmensstrategie, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, E-Business, E-Commerce, Recht, Human Resource Management, Projektmanagement, Studenten, MA, Handel, Wirtschaft, Studiengang, Logistik, Finanzen, BSc., Internationaler, Handel, Studium, Karriere, Management, Führung, Unternehmensführung, Handelsabkommen, Technologie, Risikomanagement, Verhandlungen, Diplomatie, Wirtschaft, Politik, MBA, Internationale, Beziehungen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie,

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie

Skip to content