Informácie k diplomu Mondo International Academy

Mondo International Academy

Informácie k diplomu

Informácie k diplomu

Na zahraničných inštitúciach je základným predpokladom na to, aby  sa každý študent mohol so svojím získaným titulom prezentovať v domovskej krajine. Preto sme sa od začiatku usilovali získať   vlastnú akreditáciu, ako aj partnerskú vzdelávaciu organizáciu, ktorá úrovňou a kvalitou zodpovedá najvyšším štandardom.

Naši študenti získavajú medzinárodne uznávaný diplom, ktorý  je vydávaný na základe medzinárodnej akreditácie.

Od januára 2021 Mondo International Academy sa stalo držiteľom vlastných akreditácií ATHE – World Training and Higher Education a WCI – World Certification Institute, stali sme sa členom akreditačnej rady ACBSP – Accreditation Council for Business Schools and Programsa podstupujeme akreditačný proces najvyššej Medzinárodnej úrovne založené na Baldridge Education Criteria for Performance Excellence. ACBSP je uznanou inštitúciou CHEACouncil for Higher Education Accreditation.


Študenti získajú diplom nie certifikát.

Každý študent obdrží k diplomu aj „Diploma Supplement“ (Dodatok k diplomu), ktorý potvrdzuje doterajšie akademické výsledky (kredity) a nadobudnutý stupeň vysokoškolského vzdelania podľa EQF – European Qualification Framework.

Diplom je vystavený dvojjazyčne: anglickom a francúzskom jazyku

Dalej študent obdrží:

  • TREAF – Thesis/research essay assessment form – komplexné hodnotenie študenta a obhajob. 
  • CRF – Summary list of study obligations – vysvedčenie v anglickom jazyku.
  • Releve de notes – vysvedčenie vo francúzskom jazyku.

Na základe uvedených dokumentov, študenti majú možnosť žiadať o uznanie študijných výsledkov a titulu na Medzinárodných Univerzitách, Vysokých školách v prípade, že plánujú pokračovať vo vyššom stupni štúdia, pri hľadaní práce v zámorí napr. Canada (www.iqas.alberta.ca) alebo za účelom imigrácie.

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Partneri
URH-Université de la Renaissance d´Haïti cooperation partner of Mondo International Academy

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie