Mondo International Academy

Výber modulov

Každý študijný program obsahuje informácie o povinných moduloch a možnostiach, v rámci ktorých si môžete vytvoriť vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vašim vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom.

V každom študijnom programe sú základné (povinné) moduly. Študent si vyberá z voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia. V niektorých študijných programoch sú pevne stanovené moduly ako napr. v MA – Medzinárodný obchod, je však možné nahradiť 3 moduly z iného študjného programu.

Niektoré programy ponúkajú možnosť paralelného štúdia.

Pri výbere modulov zvážte nasledovné otázky:

  • Spôsoby štúdia vyhovujú vašim preferenciám a schopnostiam?
  • Pokryje výber štúdia vašu predstavu a hĺbku špecializácie, ktorú chcete dosiahnuť?
  • Ak už máte vybranú kariérnu cestu, ktorou sa chcete uberať, pokryje vaša konkrétna voľba študijného odboru všetky príslušné zručnosti a vedomosti, ktoré potrebujete?
  • Bude výber kombinácie modulov spolu korešpondovať z hľadiska ich príbuznosti?

Štúdium končí vypracovaním Bachelor Thesis (bakalárskej práce, rozsah – 30/50 strán), Master Thesis – (magisterskej práce, rozsah – 70/90 strán) alebo Dissertation Thesis – (dizertačnej práce, rozsah – 200/250 strán).