Mondo International Academy

Výber modulov

Každý študijný program obsahuje informácie o povinných moduloch a možnostiach, v rámci ktorých si môžete vytvoriť vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vašim vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom.

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Niektoré programy ponúkajú možnosť paralelného štúdia.

Pri výbere modulov zvážte, či:

  • Spôsoby štúdia vyhovujú vašim preferenciám a schopnostiam?
  • Pokryje výber štúdia vašu predstavu a hĺbku špecializácie, ktorú chcete dosiahnuť?
  • Ak už máte vybranú kariérnu cestu, ktorou sa chcete uberať, pokryje vaša konkrétna voľba študijného odboru všetky príslušné zručnosti a vedomosti, ktoré potrebujete?
  • Bude výber kombinácie modulov spolu korešpondovať z hľadiska ich príbuznosti?

Štúdia končí vypracovaním bakalárskej (30/50 strán), magisterskej (70/90 strán) alebo dizertačnej práce (150/250 strán).