Mondo International Academy

Mondo International Academy je viac ako vzdelávacia inštitúcia. 

Výhody štúdia

  • výučba v slovenskom, českom alebo inom jazyku, podľa výberu študenta,
  • každý študent obdrží študijné materiály priebežne počas štúdia,
  • zabezpečíme vydávanie článkov a publikácií v karentovaných odborných zborníkoch, ako napr. REZO 21 – LaRevue, ktoré sa uverejňujú v knižnici Kongrese USA,
  • odborné vedenie a administratívna podpora sú samozrejmosťou,
  • absolvovaním štúdia získate Diplom (nie certifikát),
  • ku každému diplomu vydávame: Diplom, Diploma Supplement, hodnotiace správy školiteľov a oponentov, hodnotenia písomných skúšok, najnovšiu literatúru,
  • dĺžka štúdia je v rozmedzí 12 mesiacov až 3 roky, pričom dĺžku a intenzitu štúdia si prispôsobujete podľa svojich potrieb.