MPH Manažment zdravotnej starostlivosti

MPH Master of Public Health

Pre koho je štúdium MPH Verejné zdravotníctvo určené?

Profesijné štúdium MPH Verejné zdravotníctvo je študijný odbor s dôrazom na systémový prístup k riadeniu zdravotníckych zariadení.   V rámci tohto študijného programu ponúkame  multidisciplinárny prístup k riadeniu zdravotníckych zariadení.  V kombinácii  so s online formou štúdia a jazykovej flexibility sa viete flexibilne vzdelávať a pripravovať na skúšky.

Počas štúdia sa budete venovať riadeniu zdravotníckych organizácií so zreteľom na novátorské a efektívne systémy. Program združuje aspekty verejného zdravotníctva, financovania zdravotnej starostlivosti, a aplikácie práva v oblasti medicíny a ekonomiky v zdravotníctve.

Online forma štúdia a flexibilita výučby umožňujú študentom zladiť svoje vzdelávanie s profesionálnymi záväzkami. Aby bol študijný program prístupný študentom z rôznych kultúr a jazykových prostredí ponúkame flexibilnú formu štúdia s výberom študijného jazyka podľa vašich preferencií.

V rámci programu môžu študenti získavať poznatky o verejnom zdravotníctve, spoznať ako sa využívajú fondy EÚ v kontexte zdravotnej starostlivosti a skúmať vzťah medzi medicínou, ekonómiou v zdravotníctve a právom. Cieľom programu je pripraviť absolventov na výzvy a zmeny v rámci dynamického odvetvia zdravotnej starostlivosti.

FACTS ABOUT THE STUDY
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Online forma
ECTS: 60 Absolvent získa titul MPH uvádzané za menom.
Diplom: v anglickom jazyku Štúdium je ukončené odovzdaním projektovej práce.
Trvanie štúdia: 2 Semestre Štúdium cez LMS platformu.
Začiatok štúdia: na jar a na jeseň Akreditované štúdium.

Výhodou online štúdia

 • vysoká miera flexibility v organizácii štúdia,
 • možnosť získavania kvalifikácie aj popri zamestnaní či podnikaní,
 • vzdelávanie pre tých, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia.

Prílohy k prihláške:

 • životopis,
 • overená kópia vysokoškolského diplomu I.stupňa (alebo porovnatelné).

Obsah vzdelávacieho programu

Modul 1 / 12 ECTS

Zdravotnícky sektor v krajinách EÚ

 • Systém verejného zdravotníctva
 • Neverejné zdravotnícke zariadenia
 • Analýza trhu zdravotníckych služieb
 • Komerčné zdravotné poistenie
 • Výzvy a hlavné problémy v riadení a organizácii zdravotníctva
 • Eurofondy v zdravotníctve
 • Lekárstvo                             

Modul 2 /  14 ECTS

Manažment v zdravotníckych zariadeniach

 • Marketing
 • Strategický manažment
 • Manažment zmien a rizík
 • Manažment ľudských zdrojov (HR a Talent Management)
 • E-marketing, sociálne médiá, Brand management a PR
 • Projektový manažment
 • Marketingové a obchodné stratégie

Modul 3 / 14 ECTS

Riadenie zdravotníckych zariadení

 • Vedenie a riadenie ľudí
 • Rokovania a mediácie
 • Podnikateľská etika a CSR
 • Psychológia manažmentu a manažérskych rozhodnutí

Modul 4 / 10 ECTS

Manažérska ekonomika v zdravotníctve

 • Hodnotenie klinickej účinnosti pri hodnotení medicínskych technológií (HTA)
 • Zmluvné poskytovanie zdravotníckych služieb a vzťahov s Poisťovnami
 • Zdroje interného a externého financovania v zdravotníckych zariadeniach
 • Finančný, kontrolný manažment
 • Ekonomika zdravotníckych služieb

Modul 5 / 10 ECTS

Právo v manažmente zdravotníctva

 • Právne fungovanie zdravotníckych organizácií
 • Verejné obstarávanie v zdravotníctve
 • Práva pacientov a medicínske právo
 • GDPR v zdravotníctve
 • Právna zodpovednosť manažérov zdravotníckych zariadení
 • Pracovné právo

Na siahnutie:

Skip to content