Mondo International Academy

MPH

Master of Public Health

 

Cieľ programu MPH:

Cieľom programu MPH Verejné zdravotníctvo je umožniť našim študentom, aby sa stali lídrami vo vedení a manažovaní zdravotníckych zariadení, rozvíjali svoje vedomosti a zručnosti potrebné na prácu v tomto novom multidisciplinárnom prostredí verejného zdravia.

V rámci modulov tohto študijného programu máte možnosť rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti v oblasti verejného zdravia a kriticky hodnotiť stratégie na zlepšenie výsledkov v oblasti verejného zdravia. Tieto zručnosti sú čoraz dôležitejšie pre pracovníkov v oblasti verejného zdravia, školstva, vrátane medzinárodných mimovládnych organizácií, v miestnych zdravotníckych organizáciách, vo vnútroštátnych orgánoch verejného zdravotníctva alebo v súkromnom sektore.

Smerovanie MPH programu:

Študijný program sa zameriava na výučbu budúcich manažérov zdravotníckych zariadení a ich oddelení v oblasti:

  • Personálneho riadenia zamestnancov
  • Finančného manažmentu
  • Nové trendy v zdravotníctve
  • Špecializačné moduly

Poskytované programy MPH Verejné zdravotníctvo a manažment a MPH – Verejné zdravotníctvo – organizácia zdravotníctva v oblasti verejného zdravia odrážajú multidisciplinárny charakter verejného zdravotníctva prostredníctvom flexibilných a inovatívnych učebných osnov.

Prečo program MPH:

Všetky programy z oblasti  verejného zdravotníctva ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. MPH programy sú výborným základom pre ďalšie štúdium, ako napríklad Ph.D. v oblasti Verejného zdravotníctva.

Programy sú zamerané na multidisciplinárne oblasti a sú zaujímavé pre študentov s vysokoškolským vzdelaním v odbore ošetrovateľstvo, všeobecného lekárstva, farmácie, učiteľov na zdravotníckych stredných, ako aj vysokých školách a ďalšie profesie súvisiace so zdravím.

Verejné zdravie má ústrednú úlohu pri vedení zdravotníckych zariadení, ovplyvňovaní zdravotnej politiky a zlepšovaní zdravia obyvateľstva a je jedným z prvých akademických odborov, ktorý smeruje k multidisciplinárnemu spektru programov zahŕňajúcich mnohé špecializačné oblasti. Medzi aktuálne zastúpené disciplíny patrí podpora zdravia, ochrana zdravia, sociálne služby, preventívne lekárstvo, epidemiológia, životné prostredie a disciplíny v oblasti chémie prípadne iné.

Kariéra:

Titul MPH sa vo väčšine krajín považuje za základnú kvalifikáciu pre kariéru v oblasti, ktorá smeruje k verejnému zdraviu. Ak pracujete alebo máte v úmysle pracovať v zdravotníckej organizácii, ktorá zodpovedá za verejné zdravie alebo vyučujete zdravotnícke programy na stredných alebo vysokých školách a chcete si rozšíriť svoju kvalifikáciu a vedomosti, potom štúdium Master of Public Health naplní všetky Vaše požiadavky.