Online knižnica

Mondo International Academy

Library Ebooks
Library Ebooks

Online Literatúra, Ebooks

CVTI SR – Centrum vedecko-technických informácií SR ako náš kooperačný partner umožnil naším študentom bezplatný prístup k bohatému portfóliu odborných elektronických informačných zdrojov. K vzdialenému prístupu k e-zdrojom je možná jednoduchá online registrácia. V prípade záujmu poskytuje CVTI SR aj absenčné výpožičky dokumentov zo svojho fondu či prezenčné štúdium špeciálnej literatúry – noriem, patentov, firemnej literatúry a depozitných knižníc OECD, EBOR, WIPO, ZSVTS a Európskej únie v klasickej i elektronickej forme. Pre absenčné výpožičky, prezenčné štúdium špeciálnej literatúry a ostatné služby je nutná registrácia priamo na pracovisku v CVTI SR.

Zóna Ticha

Študijné zdroje

CVTI SR – Centrum vedecko-technických informácií SR ako náš kooperačný partner umožnil naším študentom bezplatný prístup k bohatému portfóliu odborných elektronických informačných zdrojov. K vzdialenému prístupu k e-zdrojom je možná jednoduchá online registrácia. V prípade záujmu poskytuje CVTI SR aj absenčné výpožičky dokumentov zo svojho fondu či prezenčné štúdium špeciálnej literatúry – noriem, patentov, firemnej literatúry a depozitných knižníc OECD, EBOR, WIPO, ZSVTS a Európskej únie v klasickej i elektronickej forme. Pre absenčné výpožičky, prezenčné štúdium špeciálnej literatúry a ostatné služby je nutná registrácia priamo na pracovisku v CVTI SR.

Library Ebooks
Library Ebooks
Library Ebooks
Library Ebooks
CVTI SR je národným informačným centrom a vedeckou knižnicou
Vstup do elektronických informačných zdrojov (EIZ)
ONLINE KATALÓG CVTI SR
Vstup do online katalógu

Ďalšie informácie, na stiahnutie:

online knižnica