Mondo International Academy

OZNAM:

V súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2, v záujme predchádzania šírenia
ochorenia COVID-19, je naša akadémia od 9.3.2020 zatvorená do odvolania.
Prerušili sme výučbu prezenčnou formou na všetkých stupňoch štúdia. Výučba bude
pokračovať online a individuálnou formou.
Pre všetkých našich študentov sme aj naďalej k dispozícii a môžu s nami komunikovať
elektronickou formou alebo telefonicky.
Pre študentov, ktorí študujú online formou zostáva štúdium nezmenené.
Uvedomujeme si vážnosť situácie a rozhodli sme sa, že v prípade potreby si všetci naši
študenti môžu požiadať o individuálny študijný plán alebo o jeho úpravu.

 

NOTICE:


In the context of the spread of the SARS-CoV-2 coronavirus, in order to prevent the spread of
COVID-19, our academy is closed from 9.3.2020 until further notice.
All in-person courses are suspended at all levels of study. Teaching will continue online and
individually.
We remain available, and all our students can communicate with us electronically or by
telephone.
For students studying online, the study remains unchanged.
We are aware of the seriousness of the situation and have decided that, if necessary, all of our
students can apply for an individual study plan or ask for modification.