O URH Universite de la Renaissance d’Haiti – Mondo International Academy

Mondo International Academy

Université de la Renaissance d´Haïti (URH)

Na jeseň 2014 pod vedením Rektora Pána Francka CHARLESa vznikol inštitút pod názvom „Institut Supérieur d´Administration et de Gestion“ (ISAG).

od 18. septembra 2015 je inštitút „Institut Supérieur d´Administration et de Gestion (ISAG)“, vysokoškolská súkromná inštitúcia uznaná  Ministerstvom národného školstva a odborného vzdelávania (MENFP) – číslo rozhodnutia U-5: 5869

11-ho mája 2022, rozhodnutím č. U-5/455 Ministerstvo národného školstva a odborného vzdelávania (MENFP) a Odboru vysokoškolského vzdelávania a vedeckého výskumu (DESRS) na základe žiadosti riadiaceho výboru inštitútu Institut Supérieur d´Administration et de Gestion (ISAG) došlo k zmene názvu inštitúcie na vysokú školu s názvom: „Université de la Renaissance d´Haïti“ (URH).

Madison International Institute & Business School od vzniku Inštitúcie „Université de la Renaissance d´Haïti“(URH) bola kooperačnou vzdelávacou spoločnosťou s URH, pričom v roku 2020 sa stala súčasťou URH a dnes je jednou z fakúlt inštitúcie URH.