Mondo International Academy

V tejto sekcií uverejňujeme referencie len na základe povolenia dotknutej osoby vid. nižšie.

Z dôvodu zavedenia Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (angl. General Data Protection Regulation alebo GDPR), ďalšie referencie nájdete na:

V prípade záujmu si referencie o našej akadémií môžete prečítať na našej FB stránke link: https://www.facebook.com/pg/mondoi.academy/reviews/?ref=page_internal

Anja T.

„Mondo Intl. Academy is a perfect partner for those who have less time but want to participate in another education. Mondo respects all your needs and wishes and you can creative a very personal and individual schedule. Furthermore, all your preferences in certain topics and subjects are considered during the whole duration of your study. The manager shows huge efforts concerning his students and each question is answered within hours by e-mail or phone. So you never have to worry if you reach somebody or not – throughout the year. I always felt very warm looked after, all my wishes (due to my job) have been respected and I really could work in a very special field that I need for my occupation every day. At Mondo you get the unique chance to unite your professional needs with your interests at university and you get the possibility to study in a very customized field.”
Ladislav R.

“V akadémii Mondo International Academy som získal titul MBA. Vysoko si vážim pokrokový prístup vyučujúcich a tiež proaktívny spôsob fungovania inštitúcie. Poznatky nadobudnuté počas štúdia mi v praxi významne pomohli a tiež pre mňa predstavujú značnú výhodu pri presadzovaní sa na trhu práce”.

Peter Š.


„Vďaka Mondo International Academy som si mohol rozšíriť svoju špecializáciu  a získať pokročilé, špecializované právne vzdelanie a kvalifikáciu na prácu v Slovenskej republike ale i v medzinárodnom právnom prostredí. Prístup Mondo International Academy ku študentom je inovatívny, orientovaný na prax s potrebnou mierou konzultácii so súčasným expertmi a špecialistami v práve a príbuzných vedných odboroch. Toto jedinečné spojenie umožňuje študentom získavať potrebné skúsenosti, zručnosti a rozhľad v právnej praxi. Ďakujem za možnosť byť študentom Mondo International Academy a študentom, ktorí sa rozhodujú pre špecializované štúdium odporúčam aby svoje nové skúsenosti a obzor prišli objavovať do Mondo International Academy.

Elenka P. Odporúčam, poradia, pomôžu.. Veľmi dobrý prístup