Mondo International Academy

Titul MBA – článok

Titul MBA nemusí znamenať okamžité zvýšenie platu ale zabezpečuje istý a rýchly postup v kariére TREND.sk

Titul MBA nemusí znamenať okamžité zvýšenie platu ale zabezpečuje istý a rýchly postup v kariére TREND.sk

“V súčasnosti ponúka dištančné vzdelávanie ukončené profesionálnym certifikátom či diplomom alebo manažérskym titulom Master of Business Administration (MBA) na svete zhruba 1 200 tradičných univerzít, 750 z nich je v USA a 350 v Európe. “MBA je vo svete najvyššie uznávaná manažérska kvalifikácia, určená pre vrcholových manažérov alebo pre tých, ktorí ašpirujú na vysoké riadiace pozície,” tvrdí riaditeľ MBA na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave Ján Rudy. Pripomína, že o MBA je vo svete vďaka dlhšej tradícii čoraz väčší záujem ako na Slovensku, no záujem oň stúpa aj medzi slovenskými manažérmi.

Nielen pre ekonómov a obchodníkov

Štúdium MBA sa vo svojich začiatkoch stalo prestížnou záležitosťou najmä pre investorov a konzultantov, ktorí si titulom manažéra posilňovali svoje pracovné pozície. Aj neskôr sa MBA považuje za prostriedok rýchleho a zaručeného kariérového postupu, no rozšírili sa rady študentov MBA z oblastí obchodu, priemyslu, verejného sektora, vládnych kruhov aj z akademickej pôdy. Nie je nezvyčajné, že o MBA majú záujem aj politici či tí, ktorí v budúcnosti s potenciálom politickej kariéry rátajú. Nositeľom tohto titulu je napríklad predseda britskej Konzervatívnej strany William Hague.

V posledných rokoch sa záujem o štúdium MBA začína objavovať aj medzi manažérmi vo vzdelávacích inštitúciách, v zdravotníctve, športe či v hudobnom priemysle. Doménou však ostáva obchod a hospodárstvo.

MBA bol a je určený najmä pre skúsených manažérov, manažérov s praxou, najmä tých, ktorí si chcú doplniť svoje vzdelanie a ktorí pochopili, že celoživotné vzdelávanie nie je podmienkou kariérového postupu, ale aj jedným z predpokladov prosperity firmy a jej dlhodobej úspešnosti. Pre slovenských absolventov sa absolvovaním MBA zvyšujú šance slušných pracovných pozícií predovšetkým v medzinárodných a zahraničných firmách.

Zárukou kvality renomované univerzity

Dištančné vzdelávanie je náročné štúdium. Pre zaneprázdneného manažéra aj víkend či týždeň v jednom mesiaci strávený v škole v priebehu troch rokov je veľkou obeťou. “Formy štúdia sú rôzne, líšia sa dĺžkou štúdia, niekedy zameraním, samými univerzitami, ktoré program zabezpečujú,” vysvetľuje riaditeľka programu Pittsburskej univerzity International Executive MBA (IEMBA) Program v Prahe Emily Friese. Na MBA prednášajú známi ekonómi, konzultanti, ale najmä profesori renomovaných univerzít v Cambridge, Oxforde, Cranfielde, Chicagu, Columbii, Stanforde.

Pittsburská univerzita bola prvá, ktorá tento typ vzdelávania v Československu v roku 1990 začala. V Prahe-Čelákoviciach doteraz absolvovala štúdium MBA približne stovka študentov z Českej republiky a tridsiati Slováci. Najnovší program – IEMBA, fungujúci od roku 1998, študujú manažéri aj zo zahraničia. Nielen z európskych krajín, ale aj z Japonska, Číny. “Medzinárodný tím študentov sa výborne dopĺňa. Zostava manažérov počas štúdia významnou mierou totiž určuje úroveň štúdia,” domnieva sa E. Friese.

MBA sa vyznačuje aj tým, že na ňom neodznievajú prednášky. Na každé stretnutie musia prísť študenti pripravení – musia si preštudovať literatúru, pripraviť prípadové štúdie z praxe a na hodine sa diskutuje už o konkrétnom probléme. IEMBA majú zhustenejšiu formu štúdia, v súčasnosti funguje už 8 000 týchto programov a považujú sa za typ programov, ktorý zrýchľuje postup v kariére. “Predpokladom uchádzača o tento typ programu je minimálne 10-ročná prax, z toho päť rokov práce v riadiacej funkcii,” informuje E. Friese.” čítať dalej……

zdroj:www etrend.sk

http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-/cislo-August/titul-mba-nemusi-znamenat-okamzite-zvysenie-platu-ale-zabezpecuje-isty-a-rychly-postup-v-kariere.html

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Facebooktwitterpinterestlinkedininstagram