Mondo International Academy

OZNAM CORONAVIRUS

OZNAM: V súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2, v záujme predchádzania šírenia ochorenia COVID-19, je naša akadémia od 9.3.2020 zatvorená do odvolania. Prerušili sme výučbu prezenčnou formou na všetkých stupňoch štúdia. Výučba bude pokračovať online a individuálnou formou. Pre všetkých našich študentov sme aj naďalej k dispozícii a môžu s nami komunikovať elektronickou formou alebo telefonicky. Pre študentov, ktorí študujú online formou zostáva štúdium nezmenené. Uvedomujeme si vážnosť situácie a rozhodli sme sa, že v prípade potreby si všetci naši študenti môžu požiadať o individuálny študijný plán alebo o jeho úpravu.   NOTICE: In the context of the spread of the SARS-CoV-2 coronavirus, in order to prevent the spread of COVID-19, our academy is closed from 9.3.2020 until further notice. All in-person courses are suspended at all levels of study. Teaching will continue online and individually. We remain available, and all our students can communicate with us electronically or by telephone. For students studying online, the study remains unchanged. We are aware of the seriousness of the situation and have decided that, if necessary, all of our students can apply for an individual study plan or ask for modification.