Mondo International Academy

Referencia Peter Š.

Peter Š.


„Vďaka Mondo International Academy som si mohol rozšíriť svoju špecializáciu  a získať pokročilé, špecializované právne vzdelanie a kvalifikáciu na prácu v Slovenskej republike ale i v medzinárodnom právnom prostredí. Prístup Mondo International Academy ku študentom je inovatívny, orientovaný na prax s potrebnou mierou konzultácii so súčasným expertmi a špecialistami v práve a príbuzných vedných odboroch. Toto jedinečné spojenie umožňuje študentom získavať potrebné skúsenosti, zručnosti a rozhľad v právnej praxi. Ďakujem za možnosť byť študentom Mondo International Academy a študentom, ktorí sa rozhodujú pre špecializované štúdium odporúčam aby svoje nové skúsenosti a obzor prišli objavovať do Mondo International Academy.