Mondo International Academy

Študenti hovoria o nás

Ladislav R.

„V akadémii Mondo International Academy som získal titul MBA. Vysoko si vážim pokrokový prístup vyučujúcich a tiež proaktívny spôsob fungovania inštitúcie. Poznatky nadobudnuté počas štúdia mi v praxi významne pomohli a tiež pre mňa predstavujú značnú výhodu pri presadzovaní sa na trhu práce“.