Mondo International Academy

LaRevue 1

LaRevue No. 1

LaRevue – Eté 2017 je elektronický, recenzovaný, vedecko-odborný časopis, 
našich doktorandov a post-doktorandov. Časopis je vydávaný štvrťročne a je prístupný širokej verejnosti vrátane digitálne publikácií, ktoré nájdete aj v Kongresovej knižnici Spojených štátov amerických.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Facebooktwitterpinterestlinkedin