Mondo International Academy

LaRevue 4

LaRevue No.4

LaRevue – Printemps 2018 je elektronický, recenzovaný, vedecko-odborný časopis, našich doktorandov a post-doktorandov. Časopis je vydávaný štvrťročne a je prístupný širokej verejnosti vrátane digitálne publikácií, ktoré nájdete aj v Kongresovej knižnici Spojených štátov amerických.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Facebooktwitterpinterestlinkedin