Mondo International Academy

BA Medzinárodný obchod

Štúdium medzinárodného obchodu zahŕňa pochopenie vplyvov činností na domácom a zahraničnom trhu krajiny. Úspešné medzinárodné podniky uznávajú rozmanitosť svetového trhu a dokážu zvládnuť neistoty a riziká pri podnikaní na neustále sa meniacom globálnom trhu.

Pretože národné štáty majú jedinečné vládne systémy, zákony a nariadenia, dane, povinnosti, meny, kultúry, praktiky atď., Medzinárodné obchodovanie je rozhodne zložitejšie ako podnikanie, ktoré funguje výhradne na domácich trhoch.

Hlavnou úlohou medzinárodného podnikania je pochopenie samotnej veľkosti globálneho trhu.

Základné problémy, ktoré považujú spoločnosti a odborníci zainteresovaní do medzinárodného obchodu, zahŕňajú:

  • Hospodárske prostredie
  • Politické prostredie
  • Kultúrne prostredie a
  • Konkurenčné prostredie
BA – Hospitality Management & BBA Management of Health and Social Care

Úspešným ukončením štúdia študent získa titul BA s akreditáciou od Madison International Institute & Business School.

Po ukončení štúdia získajú akademické zručnosti, ktoré umožnia pokračovanie v štúdiu na jednom z našich Master (MA) programov.

Informácie o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

Predmety programu BA Medzinárodný obchod

I. Ročník

• Ekonomická teória 1 a 2

• Financie

• Strategické riadenie (teória hry pre manažérov)

• Obchodné právo

• Matematika

• Podniková ekonomika

• Svetová ekonomika 1 a 2

II. Ročník

• Správa účtov 1 a 2

• Medzinárodné účtovníctvo 1 a 2

• Podnikové financie

• Makroekonomika – základná

• Mikroekonómia – základné

• Medzinárodný marketing

• Medzinárodná daň

III. Ročník

• Správanie spotrebiteľov a psychológia

• Európska únia 1 & 2

• Ovládanie

• Finančné operácie v zahraničnom obchode 1 & 2

• Súčasné problémy v oblasti financií

• Priemyselný marketing

Prejsť na BA - CR

Translate: BA – Hospitality Management - Bachelor Studies

Prejsť na: BBA PE

Translate: BBA Business Economics - Bachelor of Business Management