Mondo International Academy

LL.B. Bachelor of Law 

Odbor Právo

 

LL.B. Bachelor of Law je študijný program určený pre študentov, ktorí majú záujem získať vedomosti zo základov práva. Program obsahuje predmety z medzinárodného ako aj vnútroštátneho práva. Ktorého konkrétneho právneho systému sa bude štúdium týkať  sa rozhodne na úvodnom pohovore so študentom. Na základe pohovoru a výberu požadovaného smerovania štúdia sa študentom pripraví rozvrh a obsah predmetov.

Študijné programy

Bachelor of Law

Študenti získajú rozsiahly základ znalostí a vedomostí v oblasti trestného, občianskeho, rímskeho, ústavného práva a iných. Z dôvodu, že garant je nositeľom americkej ako aj britskej akreditácie, sa predmety dotýkajú právneho systému oboch kontinentov, pričom britská časť je obsiahnutá v Európskom práve.  Pre študentov, ktorí sa chcú zamerať na vnútroštátnu legislatívu je možnosť širokého výberu predmetov týkajúcich sa Slovenského práva.

I. ročník

 • História práva I.
 • Svetová právna história
 • Teória práva I.
 • Rímske právo I.
 • Ústavné právo USA I.
 • Rodinné právo I.
 • Obchodné právo I.
 • Trestné právo I.
 • Správne právo I.
 • Právo Európskej únie I.
 • Kriminológia I.
 • latinčina
 • Politika
 • Verejná správa

II. Ročník

 • Kriminológia I.
 • Verejná správa
 • Správne právo I.
 • História práva II.
 • Teória práva II.
 • Rímske právo II.
 • Ústavné právo USA II.
 • Rodinné právo II.
 • Obchodné právo II.
 • Trestné právo II.
 • Správne právo II/a.
 • Právo Európskej únie II.

III. Ročník

 • Anglická právna terminológia
 • Majetkové právo
 • Kriminológia II.
 • Správne právo II/b.

Po splnení všetkých povinnosti a odovzdaní prác, študenti obdržia:

 • Diplom
 • Vysvedčenie (CRF)
 • Komplexné hodnotenie štúdia
 • Diploma Supplement

Prejsť na: BA - MO

Medzinárodný obchod - Bakalársky program Mondo International Academy

Prejsť na: BA - CR

Translate: BA – Hospitality Management - Bachelor Studies

Prejsť na: BBA - PE

Translate: BBA Business Economics - Bachelor of Business Management