Mondo International Academy

MA štúdium

Master štúdium MA (na Slovensku známe pod skratkou Mgr.) je medzinárodne uznávaný titul určený pre účastníkov, ktorí majú záujem ďalej zvyšovať svoje kariérne postavenie a s tým spojené finančné ohodnotenie, pokračovať v doktorandskom štúdiu a týmto spôsobom sa stať konkurencieschopným na domácom, ako aj na medzinárodnom trhu.

Všetky programy MA štúdia ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožnia spojiť štúdium s prácou a s podnikaním, alebo inými záväzkami účastníkov.

Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

Medzi akademické tituly, ktoré Mondo International Academy ponúka patria:

Master (MA)

Master of Arts (MA Art),

Master of Science (MSc),

Master of Teaching (MTeach)

Master of Business Administration (MBA)

Master of Public Health (MPH) a ďalšie.

MA Master degree offers high-potential graduates an exceptional learning opportunity

 

 

Vstupné požiadavky: 

Absolvovaný bakalársky študijný program.

Okrem všeobecných vstupných požiadaviek musíte splniť špecifické vstupné požiadavky, ktoré sú podrobne opísané pri každom programe. Napríklad v mnohých magisterských študijných programoch sa vyžaduje, aby bol váš bakalársky titul príbuzný zameraním, alebo budete musieť mať absolvované niektoré predmety a získané kredity, ktoré sa vyžadujú na pokračovanie v štúdiu na II. stupni.

Dĺžka štúdie je 18 mesiacov.

Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

MA štúdium

MA PROGRAMY

Prejsť na: MA - PE

MA Business Economics - Master Studies

Prejsť na: MA - MO

MA Medzinárodný obchod na Mondo International Academy - úroveň magister