Mondo International Academy

MA Medzinárodný obchod

 

MA Medzinárodný obchod sa dotkne najpodstatnejších činiteľov, ktoré ovplyvňujú obchodovanie na medzinárodnej ako aj domácej úrovni. Obchodovanie sa môže veľmi líšiť od jednej krajiny k druhej. Ekonomika krajín môže byť industrializovaná (rozvinutá), rozvíjajúca sa (novo industrializovaná) alebo menej rozvinutá (tretí svet). Okrem toho v rámci každej z týchto ekonomík existuje obrovské množstvo variantov, ktoré majú veľký vplyv na všetko od vzdelávania a infraštruktúry až po technológiu a zdravotnú starostlivosť.

Po úspešnom absolvovaní programu študenti získajú titul Master (MA) v ​​oblasti International Trade.

Translate: MA štúdium Magister

Študenti nadobudnú schopnosti:

 • Porovnávať modely ponuky a dopytu na základe analýz teórie medzinárodného obchodu.
 • Vzájomne prepojiť teóriu obchodu s hospodárskym rozvojom.
 • Vysvetliť výhody liberalizácií svetového obchodu.
 • Analyzovať teóriu ekonomickej integrácie.
 • Vysvetliť Európsku úniu, ďalšie hospodárske integrácie a vzťahy krajín s Európskou úniou a ostatné hospodárske integrácie.

Dĺžka štúdie je 18 mesiacov.

Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

Predmety MA Medzinárodný obchod

I Ročník

 • Medzinárodný platobný systém
 • Mikroekonómia 1 a 2
 • Makroekonomika 1 a 2
 • Operácie v zahraničnom obchode
 • Medzinárodné financie
 • Medzinárodné právo verejného a právo EÚ
 • zahraničná obchodná politika Európskej únie 1 a 2
 • Medzinárodné hospodárske vzťahy
 • Celosvetová ekonomika

II. Ročník

 • Finančné operácie v medzinárodnom obchode 1 a 2
 • Technika zahraničného obchodu
 • Obchodné operácie 1 a 2
 • Zákon v medzinárodnom obchode
 • Medzinárodný obchod
 • Rozvojová ekonomika
 • Hospodárska a obchodná politika rozvojových krajín
 • Štatistiky aplikované na medzinárodné hospodárstvo
 • Medzinárodná logistika

MA Programy

MA Podniková ekonomika

MA Business Economics - Master Studies