Mondo International Academy

MA Podniková ekonomika 

Tento študijný program ponúka študentom možnosť pochopiť organizačné a riadiace procesy v spoločnostiach a iných organizáciách. Študenti získajú znalosti z mikroekonómie, makroekonómie a znalosti o  daňových a finančných aspektoch trhu.

Cieľom tohto študijného programu je  pochopenie ekonomických, organizačných, informačných a riadiacich procesov, ktoré v podniku prebiehajú a vzájomne súvisia.

Dvojročný študijný program poskytne dôkladný pohľad na správu financií spoločnosti, čo si vyžaduje komplexnú súhru znalostí podnikových financií, finančnej analýzy a investícií, kontroly, účtovníctva a ďalších.

Absolventi sa oboznámia so základnými finančnými a účtovnými operáciami.

Po úspešnom zložení tohto programu získate akreditované magisterské štúdium v ​​oblasti Business Economics a titul Master (MA).

MA Master degree offers high-potential graduates an exceptional learning opportunity

 

Vstupné požiadavky: 

 • Absolvovaný bakalársky študijný program

Študenti štúdiom získajú:

 • Vedomosti  v rámci všeobecnej ekonomickej teórii,
 • Schopnosti aplikovať ekonomickú teóriu a analyzovať problémy,
 • Identifikovať problémy,
 • Zhromažďovať a analyzovať relevantné údaje,
 • Identifikovať a vyhodnocovať zhromaždené údaje,
 • Identifikovať etické otázky zahŕňajúce potenciálne zneužitie údajov.

Dĺžka štúdie je 18 mesiacov.

Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

Predmety programu MA Podniková ekonomika

I. ročník:

Povinné predmety:

 1. Mikroekonómia
 2. Makroekonómia
 3. Teória hry a informačná ekonomika
 4. Dynamika Makroekonomiky a matematika

Voliteľné predmety (5 predmetov):

 • Dane
 • Účtovníctvo
 • Daňové právo
 • Strategický manažment
 • Controlling
 • Daňové systémy
 • Analýza finančných trhov
 • Finančné investície
 • Finančno−ekonomická analýza
 • Finančné inžinierstvo
 • Teória ekonomického rastu a rovnováhy
 • Vývin teórií trhovej ekonomiky a komparácie Hospodárskych sústav
 • Teórie peňazí
 • Sociálna teória a politika
 • Logistika
 • Projektový manažment

II. ročník:

Povinné predmety:

 1. Mikroekonómia
 2. Makroekonómia
 3. Teória hry a informačná ekonomika
 4. Dynamika Makroekonomiky a matematika

Povinne voliteľné predmety (5 predmetov):

 • Ekonómia menovej integrácie
 • Stratégia sociálno−ekonomického rozvoja
 • Ceny a cenová stratégia
 • Hospodárska politika európskej únie
 • Makroekonomická analýza
 • Vedno−technická politika v ekonomike
 • Ekonomika a kvalita života
 • Medzinárodná komparácia sociálnych politík
 • Sociálna teória a politika
 • Sociálne poistenie
 • Politika zamestnanosti
 • Rozvoj ľudských zdrojov
 • Teória ekonomického rastu a rovnováhy
 • Vývin teórií trhovej ekonomiky a komparácie hospodárskych sústav
 • Teórie peňazí
 • Metodika a metodológia vedeckej práce

MA PROGRAMY

MA Fashion Design

Fashion Design MA Mondo International Academy

MA Výtvarné umenie

Master of Fine Art

MA Medzinárodný obchod

MA Medzinárodný obchod na Mondo International Academy - úroveň magister