Mondo International Academy

MA Podniková ekonomika 

MA Podniková ekonomika – študijný program ponúka študentom možnosť pochopiť organizačné a riadiace procesy v spoločnostiach a iných organizáciách. Študenti získajú znalosti z mikroekonómie, makroekonómie a znalosti o  daňových a finančných aspektoch trhu.

Cieľom tohto študijného programu MA Podniková ekonomika, je  pochopenie ekonomických, organizačných, informačných a riadiacich procesov, ktoré v podniku prebiehajú a vzájomne súvisia.

Dvojročný študijný program poskytne dôkladný pohľad na správu financií spoločnosti, čo si vyžaduje komplexnú súhru znalostí podnikových financií, finančnej analýzy a investícií, kontroly, účtovníctva a ďalších.

Absolventi sa oboznámia so základnými finančnými a účtovnými operáciami.

Po úspešnom zložení tohto programu získate akreditované magisterské štúdium v ​​oblasti Business Economics a titul Master (MA).

MA Master degree offers high-potential graduates an exceptional learning opportunity

 

Vstupné požiadavky: 

 • Absolvovaný bakalársky študijný program

Študenti štúdiom získajú:

 • Vedomosti  v rámci všeobecnej ekonomickej teórii,
 • Schopnosti aplikovať ekonomickú teóriu a analyzovať problémy,
 • Identifikovať problémy,
 • Zhromažďovať a analyzovať relevantné údaje,
 • Identifikovať a vyhodnocovať zhromaždené údaje,
 • Identifikovať etické otázky zahŕňajúce potenciálne zneužitie údajov.

Dĺžka štúdie je 18 mesiacov.

Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

Predmety programu MA Podniková ekonomika

I. ročník:

Povinné predmety:

 1. Mikroekonómia
 2. Makroekonómia
 3. Teória hry a informačná ekonomika
 4. Dynamika Makroekonomiky a matematika

Voliteľné predmety (5 predmetov):

 • Dane
 • Účtovníctvo
 • Daňové právo
 • Strategický manažment
 • Controlling
 • Daňové systémy
 • Analýza finančných trhov
 • Finančné investície
 • Finančno−ekonomická analýza
 • Finančné inžinierstvo
 • Teória ekonomického rastu a rovnováhy
 • Vývin teórií trhovej ekonomiky a komparácie Hospodárskych sústav
 • Teórie peňazí
 • Sociálna teória a politika
 • Logistika
 • Projektový manažment

II. ročník:

Povinné predmety:

 1. Mikroekonómia
 2. Makroekonómia
 3. Teória hry a informačná ekonomika
 4. Dynamika Makroekonomiky a matematika

Povinne voliteľné predmety (5 predmetov):

 • Ekonómia menovej integrácie
 • Stratégia sociálno−ekonomického rozvoja
 • Ceny a cenová stratégia
 • Hospodárska politika európskej únie
 • Makroekonomická analýza
 • Vedno−technická politika v ekonomike
 • Ekonomika a kvalita života
 • Medzinárodná komparácia sociálnych politík
 • Sociálna teória a politika
 • Sociálne poistenie
 • Politika zamestnanosti
 • Rozvoj ľudských zdrojov
 • Teória ekonomického rastu a rovnováhy
 • Vývin teórií trhovej ekonomiky a komparácie hospodárskych sústav
 • Teórie peňazí
 • Metodika a metodológia vedeckej práce

MA PROGRAMY

MA Medzinárodný obchod

MA Medzinárodný obchod na Mondo International Academy - úroveň magister