Mondo International Academy

v príprave

MA Podniková ekonomika

MA Business Economics - Master Studies

MA Fashion Design

Fashion Design MA Mondo International Academy

MA Medzinárodný obchod

MA Medzinárodný obchod na Mondo International Academy - úroveň magister