Mondo International Academy

MBA Elektronický obchod a podnikanie

 

MBA elektronický obchod a elektronické podnikanie vám poskytne znalosti, ktoré potrebujete k úspechu v oblasti obchodovania vo virtuálnom prostredí.

V oblasti elektronického obchodu a podnikania spoznáte obchodné transakcie a trendy na elektronickom trhu, účinné stratégie na ovplyvnenie zákazníkov, rôzne metódy na realizáciu technických aspektov elektronického obchodovania a podnikania a ich bezpečnosti. Naučíte sa, že rôzne formy a metódy marketingu vo virtuálnom svete a manažérske nástroje riadenia, ktoré zohrávajú významnú úlohu na elektronickom trhu.

Výhody MBA programu elektronický obchod a elektronické podnikanie sa môžu pohybovať od profesionálnych až po osobné. Študenti získajú vedomosti od digitálneho marketingu, riadenia podniku až po informatiku a bezpečnosť dát, ktoré sú užitočné v mnohých kariérnych smeroch.

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration
MBA is a managerial educational program designed for middle and top managers.

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom,
 • špecializácia v určitom odbore,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

                                   Povinné predmety

1. Vedenie podniku

2. HR manažment

3. Strategický manažment

Voliteľné predmety (6 predmetov):

 1. E-business Elektronické podnikanie
 2. E-commerce Elektronický obchod
 3. Informatika pre manažérov
 4. Informačná bezpečnosť a ochrana súkromia
 5. E-shop a legislatíva na SR

Ďalšie voliteľné predmety:

 1. Právna úprava elektronického obchodu
 2. Digitálny marketing
 3. Customer relationship
 4. Change management

Špecializácie (3 predmety)

Marketingový manažment

MBA Marketing Management - Master of Business Administration

Medzinárodný obchod

International Trade - MBA Master of Business Administration

Manažment ľudských zdrojov a realitný trh

MBA Human Resource management and real estate market

Podnikanie a manažment

MBA Business and management - Master of Business Administration

Medzinárodné podnikanie

International Business - Master of Business Administration

Podniková ekonomika

Business Economy

Ochrana životného prostredia

LLM Enviromental Law - Water , waste, Contaminant cleanup, Chemical safety,

Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti

MHA Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti - Master of Health Management

Verejné zdravotníctvo

MPH Verejné zdravotníctvo - MPH Public Health

Zmena klímy, rozvoj a politika

general definition of climate change is a change in the statistical properties principally its mean and spread of the climate system when considered over long periods of time, regardless of cause. Accordingly,

Strategické riadenie inovácií

MSc Strategic Innovation Management - Master of Science