Mondo International Academy

MBA Elektronický obchod a podnikanie

 

MBA elektronický obchod a elektronické podnikanie vám poskytne znalosti, ktoré potrebujete k úspechu v oblasti obchodovania vo virtuálnom prostredí.

V oblasti elektronického obchodu a podnikania spoznáte obchodné transakcie a trendy na elektronickom trhu, účinné stratégie na ovplyvnenie zákazníkov, rôzne metódy na realizáciu technických aspektov elektronického obchodovania a podnikania a ich bezpečnosti. Naučíte sa, že rôzne formy a metódy marketingu vo virtuálnom svete a manažérske nástroje riadenia, ktoré zohrávajú významnú úlohu na elektronickom trhu.

Výhody MBA programu elektronický obchod a elektronické podnikanie sa môžu pohybovať od profesionálnych až po osobné. Študenti získajú vedomosti od digitálneho marketingu, riadenia podniku až po informatiku a bezpečnosť dát, ktoré sú užitočné v mnohých kariérnych smeroch.

 

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration
MBA is a managerial educational program designed for middle and top managers.

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom,
 • špecializácia v určitom odbore práva,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

                                   Povinné predmety

1. Vedenie podniku

2. HR manažment

3. Micro a Makro ekonomika

Voliteľné predmety (6 predmetov):

 1. E-business Elektronické podnikanie
 2. E-commerce Elektronický obchod
 3. Informatika pre manažérov
 4. Informačná bezpečnosť a ochrana súkromia
 5. E-shop a legislatíva na SR

Ďalšie voliteľné predmety:

 1. Právna úprava elektronického obchodu
 2. Digitálny marketing
 3. Customer relationship
 4. Change management

Špecializácie (3 predmety)

Marketingový manažment

MBA Marketing Management - Master of Business Administration

Medzinárodný obchod

International Trade - MBA Master of Business Administration

Manažment ľudských zdrojov a realitný trh

MBA Human Resource management and real estate market

Podnikanie a manažment

MBA Business and management - Master of Business Administration

Medzinárodné podnikanie

International Business - Master of Business Administration

Podniková ekonomika

Business Economy

Trestné právo

Criminal Law - LLM Master of Law

Občianske právo

LLM Master of Law Civil Law

Obchodné právo

Business Law - LLM Master of Law

Rodinné právo

LLM Family Law - Master of Law

Právo duševného vlastníctva

LLM Intellectual property law - Master of Law

Medzinárodne právo

LLM Master of Law International Law

Finančné a daňové právo

LLM Master of Law Financial & Tax Law

Ochrana životného prostredia

LLM Enviromental Law - Water , waste, Contaminant cleanup, Chemical safety,

Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti

MHA Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti - Master of Health Management

Verejné zdravotníctvo

MPH Verejné zdravotníctvo - MPH Public Health

Zmena klímy, rozvoj a politika

general definition of climate change is a change in the statistical properties principally its mean and spread of the climate system when considered over long periods of time, regardless of cause. Accordingly,

Strategické riadenie inovácií

MSc Strategic Innovation Management - Master of Science

Trvalo udržateľný rozvoj

MSc Sustainable Development - Master of Science

Verejná politika

MPA Master of Public Administration Public Policy

Verejná správa & Štátna správa

MPA Štátna správa a samospráva - Master of Public Administration

Medzinárodne vzťahy

MPA Medzinárodné vzťahy - Master of Public Administration