Mondo International Academy

MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh (riadenie ľudí)

 

MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh sú študijné programy, kde študenti získajú odborné znalosti v oblasti riadenia, vedenia rokovaní a stratégií riadenia ľudských zdrojov. Táto koncentrácia vytvára silný základ k  prístupu riadenia ľudského kapitálu v podnikateľských organizáciách a realitných kanceláriách.

Študenti si majú možnosť vybrať z dvoch smerov: manažment ľudských zdrojov alebo realitný trh.

Manažment ľudských zdrojov je zameraný na self time management, spôsoby motivácie zamestnancov, stratégiu riadenia zamestnancov, pracovné právo a vzdelávanie zamestnancov.

Študijný program realitný trh je určený pre majiteľov realitných kancelárií a realitných maklérov, ktorí chcú získať znalosti v oblasti vedenia realitnej kancelárie v kombinácií s pracovným právom, marketingu, činnosti realitného makléra, realitnej činnosti a služieb, realít a daní. Študenti získajú prehľad v zmluvách na trhu realít s konkrétnymi situáciami v praxi.

MBA Human Resource management and real estate market
MBA is a managerial educational program designed for middle and top managers.

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom,
 • špecializácia v určitom odbore,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

   Povinné predmety:

1. Vedenie podniku

2. HR manažment

3. Strategický manažment

Voliteľné predmety (6 modulov):

 1. Self time manažment
 2. Efektívna motivácia zamestnancov
 3. Stratégia riadenia ľudských zdrojov
 4. Vzdelávanie zamestnancov podniku
 5. Marketing
 6. Realitný trh

Ďalšie Voliteľné predmety:

 1. Pracovné právo
 2. Realitná činnosť
 3. Činnosť realitného makléra
 4. Reality a dane
 5. Zmluvy v realitnom obchode
 6. Realitné služby
 7. Psychológia pre manažérov a podnikateľov

Špecializácie (3 predmety)

Elektronický obchod a podnikanie

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration

Marketingový manažment

MBA Marketing Management - Master of Business Administration

Medzinárodný obchod

International Trade - MBA Master of Business Administration

Manažment ľudských zdrojov a realitný trh

MBA Human Resource management and real estate market

Podnikanie a manažment

MBA Business and management - Master of Business Administration

Medzinárodné podnikanie

International Business - Master of Business Administration

Podniková ekonomika

Business Economy

Ochrana životného prostredia

LLM Enviromental Law - Water , waste, Contaminant cleanup, Chemical safety,

Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti

MHA Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti - Master of Health Management

Verejné zdravotníctvo

MPH Verejné zdravotníctvo - MPH Public Health

Zmena klímy, rozvoj a politika

general definition of climate change is a change in the statistical properties principally its mean and spread of the climate system when considered over long periods of time, regardless of cause. Accordingly,

Strategické riadenie inovácií

MSc Strategic Innovation Management - Master of Science