Mondo International Academy

O NÁS

Mondo International Academy je medzinárodná, moderná a inovatívna akadémia. Štúdium u nás prebieha bez termínov, bez časovej tiesne a bez určenia miesta. Ako exkluzívny kooperačný partner Britsko-americkej inštitúcie Madison International Institute & Business School (MIIBS) ponúkame Doctorate, Master Bachelor (na Slovensku uvádzané ako bakalárske, magisterské a doktorandské) študijné programy Ph.D. DBA, MABBABA, A.A, A.S. a postgraduálne programy (Master) MBA, MScMPH.

Pre dospievajúcu mládež ponúkame High School Diploma ( na Slovensku uvádzané ako stredoškolské vzdelávanie s maturitou) a pre našich najmenších sme pripravili akadémiu mládeže, kde sa deti vzdelávajú na báze hry.

Zároveň poskytujeme kvalifikované poradenstvo pri výbere vhodného štúdia, ktoré vždy odzrkadľuje požiadavky študentov, ich predošlé študijné výsledky a praktické skúsenosti.

Pôsobíme ako poradca pre študentov a zároveň ako koordinátor štúdia, ktorý navyše pomáha predchádzať technickým, komunikačným alebo administratívnym prekážkam. Výhodou v tejto súvislosti je, že študijné programy, ktoré nie sú vyučované v materinskom jazyku študenta, ale napr. v maďarskom, nemeckom alebo anglickom jazyku, je možné študovať v slovenskom jazyku alebo v inom. 

Vďaka našej kooperácií s Madison International Institute & Business School dokážeme vytvoriť jazykovú variabilitu štúdia.

Mondo International Academy je viac ako vzdelávacia inštitúcia. 

Ponúkame širokú škálu študijných programov a individuálnych špecializácií.

Študenti využívajú kreatívny a inovatívny spôsob štúdia podporujúci ich osobný rozvoj a podnikateľské myslenie.

Diplomy vydané Madison International Institute & Business School sú medzinárodne uznávané. Akreditácia MIIBS nám umožňuje sledovať a aplikovať inovatívne trendy vzdelávacích metód. 

Sme exkluzívnym partnerom Britsko-americkej vzdelávacej inštitúcie Madison International Institute & Business School pre poskytovanie vybraných študijných programov pre Slovenskú, Českú, Poľskú republiku, Ukrajinu, Rakúsko, Nemecko a Ruskú federáciu.

PARTNERI