Mondo International Academy

Doktorandské  Ph.D, DBA

štúdium

Ph.D, DBA Doktorandské štúdium sú akademické programy s medzinárodnou akreditáciou. Poslaním Mondo International Academy je, zbližovať ľudí, ktorí majú záujem o vyššiu kvalifikáciu, záujem o postgraduálne štúdia, vedecký výskum, konzultácie a o ďalšie súvisiace činnosti.

Výhodou doktorandského štúdia Ph.D. a DBA na Mondo International Academy je možnosť výberu poskytovateľa štúdia a študijného programu, pričom študijné programy je možné absolvovať v rámci svojej profesijnej špecializácie v nasledovných odboroch……kliknite sem…

Ph.D, DBA študenti sa po obdržaní diplomu s Apostilou môžu pripojiť k sieti New York Academy of Sciences (s certifikátom) v prípade, že nepracujú v akademickej oblasti, ale ako Postdoctoral špecialista v obore výskumu.

Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva najmä zo samoštúdia, konzultácií a individuálneho štúdia literatúry s cieľom získať teoretické a metodologické predpoklady pre spracovanie dizertačnej práce.

Doktorandské Ph.D, DBA štúdium

Štúdium sa realizuje pod vedením školiteľa a ukončuje sa odovzdaním dizertačnej práce. Vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej vedeckej a výskumnej práce študenta doktorandského štúdia, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce.

Program DBA predstavuje najvyšší stupeň manažérskeho vzdelania a je určený predovšetkým skúseným manažérom na vyššom stupni riadenia s niekoľkoročnou manažérskou praxou. Program DBA je profesionálny ekvivalent akademického titulu Ph.D (doktor filozofie), ale navrhnutý špeciálne pre účastníkov, ktorí chcú do podnikov vniesť moderné poznatky na základe vlastného výskumu. Účastníkom sa poskytuje príležitosť na posilnenie ich profesionálnej schopnosti na pokročilej úrovni prostredníctvom štúdia – voliteľných modulov.  DBA vám pomôže spoznať techniky vedeckého výskumu a ich aplikovateľnosti v praxi.  DBA poskytne zúročenie akademických vedomostí z predchádzajúceho štúdia. Tento druh vzdelávania sa zameriava na rozvoj individuálnych schopností účastníkov a prostredníctvom nich na zvyšovanie schopností, praxe a výskumu, čím podporia rozvoj vlastného pracoviska, alebo podniku.

Doktorandské štúdium a projekty súvisiace so štúdiom sú šité na mieru a odzrkadľujú individuálne potreby a záujmy organizácie.

Doktorandské programy

Ph.D. Philosophy Doctor

PhD doctor of philosophy

DBA Doctor of Business Administration

DBA Doctor of business administration

Články Doktorandov

Become a part of it

EU flag-Erasmus+_vect_POS