Mondo International Academy

Ph.D. Philosophy Doctor  

Ph.D. Philosophy Doctor akreditované štúdium umožňuje prehlbovať a rozvíjať vedomosti z predošlých štúdií a predstavuje vstup do akademickej obce účastníkov, ktorí si chcú svoje vedomosti ďalej rozvíjať alebo v rámci lektorskej činnosti na vysokých školách odovzdávať ďalej.

Štúdium je určené záujemcom budúcim výskumným pracovníkom, ako aj odborníkom v odbore práva, politológie, ekonómie, manažmentu, sociálnej práce, zdravotníctva, ktorí potrebujú získať a rozvinúť si svoje výskumné a analytické zručnosti.

Dizertačná práca sa odovzdáva v slovenskom, anglickom alebo nemeckom jazyku. V prípade, že dizertačná práca nebola písaná v anglickom jazyku musí obsahovať min. 10 strán súhrnu témy, výskumu a výsledkov v anglickom jazyku.

Pre našich študentov zabezpečujeme:

 • uverejnenie článkov
 • odborné konferencie
 • odborné konzultácie

Po úspešnom absolvovaní štúdia bude študentovi udelený titul Ph.D. – Philosophy Doctor 

Madison International Institute & Business School owned by Madison International Institute & High School LLC (Holding)

Ph.D. Philosophy Doctor

 

Vstupné požiadavky: 

 • Absolvovaný magisterský, alebo inžiniersky študijný program.
 • Pohovor
 • Odovzdanie projektu, ktorý je základom výskumnej práce budúceho doktoranda.

Dĺžka štúdie je 27 mesiacov – 9 rokov.

Doktorandské štúdium zahŕňa:

 • publikačnú činnosť,
 • individuálnu vedecko-výskumnú prácu doktorandského štúdia,
 • vypracovanie max. 4 odborne zameraných úloh,
 • účasť na konferenciách a seminároch.

Každému študentovi bude pridelený školiteľ, ktorý dohliada a vedie študenta počas celého štúdia.

Štúdium sa ukončuje odovzdaním dizertačnej práce.  Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

AUTOMOTIVE Ph.D.

 • Ph.D Automotive Management

Medzinárodne uznávané tituly v uvedenom odbore sú:

Eng.D.D.Eng.D.Engr.Dr.Eng. Dr.-Ing.

Ph.D. Stavebné inžinierstvo

Prejsť na

DBA Doctor of business administration

EKONÓMIA:

 • Ph.D. Projektové riadenie
 • Ph.D. Marketingový a obchodný manažment
 • Ph.D. Ekonomika obchodu a podnikanie
 • Ph.D. Svetová ekonomika
 • Ph.D. Manažment medzinárodného obchodu
 • Ph.D. Environmentálna ekonomika trvalo udržateľného rozvoja,
 • Ph.D. Riadenie ľudských zdrojov,
 • Ph.D. Poisťovníctvo
 • Ph.D. Financie a správa auditu,
 • Ph.D. Podnikový manažment
 • Ph.D. Doprava a logistika,
 • Ph.D. Bezpečnostné inžinierstvo
 • a iné

ZDRAVOTNÍCTVO 

 • Ph.D. Manažment zdravotnej a sociálnej starostlivosti
 • Ph.D. Verejné zdravotníctvo

Medzinárodne uznávané tituly v uvedenom odbore sú:

 • Doctor of Public Health – DrPH, alebo DPH.
 • Doctor of Health Administration – D.H.A.

PEDAGOGIKA