Mondo International Academy

Štúdium 

Štúdium na Mondo International Academy poskytuje absolventom praktické a dlhodobé kariérne príležitosti vo svete techniky, práva, medzinárodného obchodu, cestovného ruchu, ekonómie, politológie atď. Obsah našich študijných programov je špeciálne prispôsobený požiadavkám medzinárodného aj slovenského trhu.

Vyučujúci na Mondo International Academy sú všetci z praxe a okrem vzdelávacích aktivít sa venujú vlastnému podnikaniu  a mnohí sú konzultantmi vo svojej oblasti pre veľké spoločnosti.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Každý študent sa môže prihlásiť na dva študijné programy a absolvovať tak paralelné štúdium.

Bachelor (Bakalárske) programy končí odovzdaním bakalárskej práce (Bachelor Thesis) v rozsahu 30/50 strán. Master (magister) štúdium končí odovzdaním písomnej práce (Master Thesis) v rozsahu 70/90 strán a Doktorandské štúdium sa končí odovzdaním Dizertačnej práce v rozsahu 200/250 strán.