Mondo International Academy

Formy štúdia a Dĺžka štúdia

Formy štúdia

Mondo International Academy ponúka niekoľko foriem štúdia:

  • Prezenčnú formu
  • Online formu
  • Konzultačnú formu
  • Individuálnu formu

Prezenčná forma štúdia je formou zaužívanej dennej formy štúdia.  Okrem dennej formy existujú aj ďalšie formy štúdia, ako napríklad on-line a konzultačná forma.

Konzultačná forma je známa aj ako “štúdium počas zamestnania”. Pri dennom štúdiu študent pravidelne navštevuje semináre, prednášky a iné vzdelávacie podujatia, zatiaľ čo pri konzultačnej forme si študent dohodne s vyučujúcim osobné konzultácie, na ktorých sa venujú vybraným otázkam a riešeniam problémov.

Online forma vzdelávania je výhodným nástrojom pre zahraničných aj domácich študentov a pre tých, ktorí nemôžu cestovať. V takýchto prípadoch si v spolupráci so študentom zvolíme najvhodnejšiu metódu komunikácie a staneme sa mentorom pre študenta. Poskytneme všetky potrebné kroky, študijné materiály a školenia pre študentov. Staráme sa o ich študijný plán tak, aby úspešne dokončili štúdium.

Individuálna forma štúdia znamená, že každý študent má prideleného alebo zvoleného vedúceho, ktorý ho sprevádza počas celého štúdia. Vedúci je jeho mentorom, hodnotiteľom a konzultantom. Táto forma štúdia sa vyznačuje vysokou flexibilitou a slobodou absolvovať jednotlivé kurzy alebo moduly individuálne. Aj v tomto prípade sa staráme o študijný plán tak, aby úspešne dokončili štúdium.

Všetky vyššie spomenuté formy štúdia zahŕňajú:

Možnosť výberu odboru, ktorý je vždy zložený z troch povinných modulov a šiestich voliteľných modulov. Študent si vyberá šesť voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí tri z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Napríklad, študent absolvuje:

  • 3 povinné moduly prezenčnou formou
  • 3 voliteľné moduly konzultačnou formou
  • 3 výberové moduly absolvuje online formou

Dĺžka štúdia

Možnosti sa líšia v závislosti od formy štúdia (prezenčná, konzultačná, individuálna alebo zrýchlená online) študijných programov, ktoré môžete dokončiť už za jeden rok. Dĺžka štúdia sa líši aj podľa predchádzajúceho dosiahnutého vzdelania a odborných skúseností. Predchádzajúce výsledky štúdia sa môžu uznať, ak spĺňajú kritériá uznávania skúšok na Mondo International Academy.

Dĺžka jednotlivých štúdií:

Bakalárske štúdium                               27 mesiacov

Magisterské štúdium                            18 mesiacov

Doktorandské štúdium                          27 mesiacov – 9 rokov

MBA, MPH, MSc.                                    9 -18 mesiacov

Vysokoškolské štúdiá (A.A a A.S)         18 mesiacov

Ak študent nie je schopný alebo nemôže dokončiť štúdium v ​​rámci riadneho študijného obdobia, je možné predĺžiť dĺžku štúdia a do zmluvy o štúdiu sa zapíše nový dátum ukončenia štúdia.